2016
DOI: 10.17986/blm.2016220393 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: ÖzetGiriş: Çocukları suça sürükleyen çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır. Çocuğun ergenlik döneminde yaşadığı bireysel ve ailevi zorluklar, yoğun ve kontrolsüz gerçekleşen göçlerin çocuk ve aile üzerindeki olumsuz etkileri, çocuğun uygun olmayan akran ilişkileri, çocuğun ve ailesinin düşük sosyoekonomik-kültürel durumu ve eğitimsizliği, çocuğun alkol ve/veya uyuşturucu madde kullanımı bu faktörlerden bazılarıdır.Bu çalışmada; suça sürüklenen çocukların sosyodemografik verileri, ailesel özellikleri, işledikle… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0
2

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals