2004
DOI: 10.17986/blm.200492536 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: …ZETGŸnŸmŸzde •ocuklar Ÿlkeden Ÿlkeye deÛißen oranlarda šngš-rŸlebilir ve šnlenebilir nedenlerle šlmekte veya sakat kalmaktadÝr.‚alÝßmamÝzda Adana Adli TÝp KurumuÕnda otopsisi yapÝl-mÝß •ocukluk •aÛÝ šlŸm olgularÝnÝn šzellikle orijin, šlŸm nedeni, yaßa gšre daÛÝlÝmÝ araßtÝrÝlÝp •ocukluk •aÛÝ adli šlŸm olgu profili ortaya konularak buna yšnelik koruyucu hekimlik programlarÝnÝn šngšrŸlmesi ama•lanmÝßtÝr. Bu •alÝßmada 1997Ð2001 yÝllarÝ arasÝnda Adli TÝp Kurumu Adana Grup BaßkanlÝÛÝ Morg Ühtisas Dairesinde otopsis… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0
3

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals