Smart Mater. Struct. volume 24, issue 10, P105021 2015 DOI: 10.1088/0964-1726/24/10/105021 View full text
|
|
Share
Shenfang Yuan, Qiao Bao, Lei Qiu, Yongteng Zhong