Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

0
2
0
3

Year Published

2016
2016
2020
2020

Publication Types

Select...
3
1

Relationship

0
4

Authors

Journals

citations
Cited by 13 publications
(5 citation statements)
references
References 2 publications
0
2
0
3
Order By: Relevance
“…The North American Electricity Reliability Corporation (NERC) resource adequacy planning standard ( ReliabilityFirst Corporation (RFC), 2017 ) requires a loss of load expectancy (LOLE) of <0.1 for the “integrated peak hour for all days of each planning year,” which has been clarified to mean that resource availability must be adequate to ensure that hourly averaged load is not met for no more than 1 h in 10 years. LCOE studies, although transparent and straightforward, are not designed to model resource adequacy or reliability of electricity systems ( Khatib, 2016 ; U.S. Energy Information Administration (EIA), 2013 ). LCOE analyses also assume a predetermined operation model to amortize the capital investment over the useful life of the asset (e.g., energy storage).…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…The North American Electricity Reliability Corporation (NERC) resource adequacy planning standard ( ReliabilityFirst Corporation (RFC), 2017 ) requires a loss of load expectancy (LOLE) of <0.1 for the “integrated peak hour for all days of each planning year,” which has been clarified to mean that resource availability must be adequate to ensure that hourly averaged load is not met for no more than 1 h in 10 years. LCOE studies, although transparent and straightforward, are not designed to model resource adequacy or reliability of electricity systems ( Khatib, 2016 ; U.S. Energy Information Administration (EIA), 2013 ). LCOE analyses also assume a predetermined operation model to amortize the capital investment over the useful life of the asset (e.g., energy storage).…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Nie uwzględnia czynników środowiskowych, społecznych czy też kosztu systemu, tj. długotermino-wych implikacji wprowadzenia technologii do systemu pod względem jego kosztów i bezpieczeństwa (Khatib 2016, s. 229-223). Wskaźnik LCOE jest również wrażliwy na subsydiowanie energetyki.…”
Section: Rysunek 1 Wartość Lcoe Dla Technologii Konwencjonalnych (Ccunclassified
“…W obliczeniach porównujących koszty różnych technologii wytwarzania można posiłkować się metodologią CAPM, która może prowadzić do odmiennego naliczenia stopy dyskontowej dla każdej technologii. Odpowiednio dostosowana stopa dyskonta, inna dla każdej formy technologii wytwarzania, powinna uwzględniać różnorodność ryzyka generowanego przez daną technologię (Khatib 2016 Drugim szeroko wykorzystywanym wskaźnikiem jest LACE. Narzędzie to odzwierciedla koszt, jaki musiałby zostać poniesiony, aby dostarczyć do sieci elektrycznej taką samą moc jak moc analizowanej nowej inwestycji, gdyby moc tej inwestycji nie została dodana do sieci.…”
Section: Rysunek 1 Wartość Lcoe Dla Technologii Konwencjonalnych (Ccunclassified
“…W obliczeniach porównujących koszty różnych technologii wytwarzania można posiłko-wać się metodologią CAPM, która może prowadzić do odmiennego naliczenia stopy dyskontowej dla każdej technologii. Odpowiednio dostosowana stopa dyskonta, inna dla każdej formy technologii wytwarzania, powinna uwzględniać różnorodność ryzyka generowanego przez daną technologię (Khatib 2016 Drugim szeroko wykorzystywanym wskaźnikiem jest LACE. Narzędzie to odzwierciedla koszt, jaki musiałby zostać poniesiony, aby dostarczyć do sieci elektrycznej taką samą moc jak moc analizowanej nowej inwestycji, gdyby moc tej inwestycji nie została dodana do sieci.…”
Section: Metoda Lcoe I Laceunclassified