Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1

Citation Types

0
2
0
2

Year Published

2021
2021
2023
2023

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 4 publications
(4 citation statements)
references
References 0 publications
0
2
0
2
Order By: Relevance
“…ise 24 aylıktan küçük 59 çocukta STAMP taramasını incelemiĢtir. 26 ÇalıĢmada tam ve kısıtlı beslenme karĢılaĢtırıldığında STAMP'ın malnütrisyon riskini tahmin etmede orta düzey geçerlilik sağladığı belirtilmiĢtir. ÇalıĢma sonuçları, STAMP'ın 2 hafta ile 2 yaĢ arasındaki genel yatan hasta popülasyonunda malnütrisyon riskini belirlemek için geçerli bir beslenme tarama aracı olabileceğini düĢündürmektedir.…”
Section: Pediatride Malnütrisyon Değerlendirmesi Için Tarama Aracı (S...unclassified
See 1 more Smart Citation
“…ise 24 aylıktan küçük 59 çocukta STAMP taramasını incelemiĢtir. 26 ÇalıĢmada tam ve kısıtlı beslenme karĢılaĢtırıldığında STAMP'ın malnütrisyon riskini tahmin etmede orta düzey geçerlilik sağladığı belirtilmiĢtir. ÇalıĢma sonuçları, STAMP'ın 2 hafta ile 2 yaĢ arasındaki genel yatan hasta popülasyonunda malnütrisyon riskini belirlemek için geçerli bir beslenme tarama aracı olabileceğini düĢündürmektedir.…”
Section: Pediatride Malnütrisyon Değerlendirmesi Için Tarama Aracı (S...unclassified
“…ÇalıĢma sonuçları, STAMP'ın 2 hafta ile 2 yaĢ arasındaki genel yatan hasta popülasyonunda malnütrisyon riskini belirlemek için geçerli bir beslenme tarama aracı olabileceğini düĢündürmektedir. 26 Fakat bu çalıĢmadaki örneklem küçüklüğü göz önüne alınarak sonuçların doğruluğu nu kanıtlamak için ileriye dönük çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 27 Subjektif Global Nütrisyonel Değerlendirme (Subjective Global Nutritional Assessment -SGNA)…”
Section: Pediatride Malnütrisyon Değerlendirmesi Için Tarama Aracı (S...unclassified
“…Carey et al 26 examined the use of STAMP in children <24 months old. The small study (n = 59) reported moderate validity in predicting nutrition risk compared with that determined by the full nutrition assessment 26 . The results suggest that STAMP may be a valid nutrition screening tool for identifying malnutrition risk in a general inpatient population aged 2 weeks to 2 years; however, the small sample size and limited diversity of the patient population make its application to the larger population less robust.…”
Section: Patient Populations and Settingsmentioning
confidence: 99%
“…The tool was noted to have high levels of sensitivity and specificity. 25 Carey et al 26 examined the use of STAMP in children <24 months old. The small study (n = 59) reported moderate validity in predicting nutrition risk compared with that determined by the full nutrition assessment.…”
Section: Infants and Young Childrenmentioning
confidence: 99%