J. Clin. Lab. Anal. volume 30, issue 2, P95-102 2014 DOI: 10.1002/jcla.21821 View full text
|
|
Share
Hui Guo, Bing-Chuan Xu, Xi-Ge Yang, Di Peng, Ye Wang, Xiao-Bo Liu, Cheng-Ri Cui, Yan-Fang Jiang

Abstract: Our data suggest that IL-22(+) CD4(+) T cells may contribute to the early process of T2DM.