2014
DOI: 10.1109/iccas.2014.6987760
View full text
|
|
Share
R.K. Uskenbayeva, A Kuandykov, Young Im. Cho, G.U. Bektemyssova, B.K. Kurmangaliyeva