2018
DOI: 10.33918/xviiiastudijos/t.4/a15
View full text
|
|
Share

Abstract: Straipsnyje, remiantis 1794 m. priimtomis ordinacijomis (instrukcijomis), analizuojamas Bresto vaivadijos Lietuvos Aukštojo (Vysokaje) miesto valdymas ir šio miesto žydų kahalo savivaldos organizacija. Parodoma, kad 1794 m. mieste buvo įvestos originalios miestiečių krikščionių ir žydų savivaldos sistemos, atskleidžiama savivaldos institucijų rinkimo ir jų funkcionavimo tvarka, nustatoma, kad miesto ir kahalo valdymo instrukcijų parengimą ir jų priėmimą lėmė savininko siekiai atkurti ekonominį miesto pajėgumą …

Expand abstract