volume 25, issue 3, P223-229 2020
DOI: 10.17986/blm.1360
View full text
|
|
Share
Hasan Tetiker, Ceren Uğuz Gençer

Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı, skapulanın seksüel dimorfizmini değerlendirmek ve toraks bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemi ile yapılan ölçüm sonuçlarının, modern Anadolu popülasyonunda cinsiyet tayini için doğruluğunu ölçmektir. Gereç ve Yöntem: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda Şubat 2019 ve Nisan 2019 tarihleri arasında çekilmiş olan, 20-93 yaşları arasında, 302 vakanın (164 erkek,138 kadın) Multidedektör BT görüntüleri kullanıldı. Sağ ve sol …

expand abstract