2019
DOI: 10.17986/blm.2019149818 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Amaç:Cinsel suçlar, insanlık var olduğundan beri, kültür, dini inanç, sosyoekonomik düzey, rejim farkı olmaksızın, bütün toplumlarda görülebilen, insana yönelik suçlar içerisinde en ağır suçlardan birisi olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde ve birçok ülkede yapılan çalışmalar yüksek sayıda cinsel suç işlendiğini göstermektedir. Bildirilen olguların, toplamın yarısından az olduğunun çeşitli araştırmalarda ortaya konmuş olması, ne denli ciddi bir problem olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle ülkemizde bu sor… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
1
0
0
0
1

Year Published

2020
2020
2020
2020

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Alanyazın incelendiğinde, son yıllarda cinsel istismarla ilgili yapılan çalışmalarda artış olduğu görülmektedir (Örn. Bentovim, 2018;İbiloğlu ve diğerleri, 2018;Morais ve diğerleri, 2018;Lahav ve diğerleri, 2019;Öngün & Ünsal, 2018;Yazar, & Boz, 2019;Zerubavel ve diğerleri, 2018). Araştırma sonuçları cinsel istismarın her yaştaki bireylerde yaşandığını, özellikle okul çağı ve ergenlik dönemindeki kızlarda daha çok görüldüğünü gösterirken (Topbaş, 2004), vakaların büyük çoğunluğunun da aile içinden veya aileye yakın olan bireyler tarafından gerçekleştiğini göstermiştir (Runyan ve diğerleri, 2002).…”
Section: Gġrġġunclassified