2010
DOI: 10.17986/blm.2010152706
View full text
|
|

Abstract: Bir makalenin çok sayıda atıf alması ilgili olduğu bilim alanına katkısını gösterir. Bu amaçla, 2000-2004 yılları arasında adli tıp uzman ve asistanlarının katkısı ile Science Citation Index/Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış olan 86 yayının, Scopus ve Web of Science (WoS) veri tabanlarındaki atıf sayıları ve yayınlandıkları dergilerin etki değerleri araştırıldı. Her iki veri tabanındaki atıf sayılarına göre yayın etki değeri hesaplandı. Çalışma grubunu oluşturan yayınların etki değerinin 1.48 olduğu… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals