volume 6, issue 2, P70-75 2001
DOI: 10.17986/blm.200162454
View full text
|
|
Share
Mehmet Akif İnanıcı, Nur Birgen

Abstract: ÖZETÇalışmamızda 1996 ile 1998 tarihleri arasında Adlî Tıp Ku rumu Morg İhtisas Dairesi'nde ölüm sonrası muayenesi yapıl mış 146 çocuğa ait adlî otopsi raporları incelenerek, olguların demografik özellikleri, ölüm nedenleri ve ölüm orijinleri de ğerlendirilmiştir. Olguların 62'si (%42.5) kız çocuklar, 83'ü (%56.8) de erkek çocuklardır. Olguların orijin sıralamasında kaza 37 olgu (%24.6) ile ilk sırayı alırken, bunu 33 (%22.6) ol gu ile doğal ölümler, 10 (%6.9) olgu ile cinayet izlemektedir. Geri kalan 67 (%45…

expand abstract