Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка volume 1, issue 89, P13-22 2020 DOI: 10.33766/2524-0323.89.13-22 View full text
|
|
Share
К. О. Павшук

Abstract: У статті розглянуто основні новели Виборчого кодексу України в частині про-ведення передвиборної агітації. З’ясовано, наскільки принципово змінилися підходи до її проведення. Проаналізовано позитивні та негативні сторони встановлених зако-нодавчих підходів. Визначено, яким чином окреслені нововведення вплинуть на реа-лізацію принципу чесних виборів. На основі досвіду минулих виборчих кампаній і практичних прикладів здійснено спробу спрогнозувати результати такого впливу та попередити ймовірні порушення виборчо…

expand abstract