Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка volume 4, issue 88, P204-217 2019 DOI: 10.33766/2524-0323.88.204-217 View full text
|
|
Share
О. А. Любчик

Abstract: У статті досліджуються наукові погляди щодо соціальної спрямованості норм трудового права, її стан та тенденції, аналізуються мета та завдання цієї галузі права у світлі останніх законодавчих ініціатив щодо регулювання трудових відносин. На підставі аналізу думок вітчизняних та закордонних науковців з трудового права, діючого та перспективного законодавства визначається стан та тенденції вдосконалення трудового законодавства та підвищення його ролі в забезпечені розвитку та утвердження України як соціальної де…

expand abstract