Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка volume 1, issue 89, P186-194 2020 DOI: 10.33766/2524-0323.89.186-194 View full text
|
|
Share
О. Л. Сіделковський

Abstract: У статті розглядається проблематика виокремлення принципів формування та принципів функціонування єдиного медичного простору України. Аналізуються при-чини незадовільного стану вітчизняної охорони здоров’я та роль і значення адмініст-ративного права у їх подоланні. Запропоновано конкретні принципи, які можуть бути покладені в основу побудови єдиного медичного простору України. Стверджується, що дотримання цих принципів здатне покращити якість та доступність медичної допомоги.