2019
DOI: 10.15421/441615
View full text
|
|
Share
A. V. Zhukov, G. А. Zadorozhnaya

Abstract: Досліджено просторову варіабельність твердості дерново-літогенного ґрунту ді-лянки рекультивації Нікопольського марганцево-рудного басейну по регулярнійсітці (105 точок). Зроблено екоморфічний аналіз рослинності. Встановлено ступінь просторової залежності показників твердості досліджуваного ґрунту пошарово че-рез кожні 5 см на глибину 50 см. Побудовано карти просторового розподілу показни-ків твердості технозему по шарах. Спряженість варіацій зовнішніх ознак з просторо-вою гетерогенністю ґрунту підтверджує еко…

expand abstract