2019
DOI: 10.31866/2410-1176.41.2019.188519
View full text |Buy / Rent full text
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Мета статті-визначити роль полістилістики в контексті культурних процесів XX ст., серед яких найвагоміше місце належить явищу постмодернізму. Методологія дослідження полягає у застосуванні таких методів: теоретичного узагальнення і ретроспективного аналізу, що дають змогу теоретично підтвердити важливість висунутих положень, історико-культурологічний метод, який характеризує сутність процесів розвитку культури, діалектичний та системний підходи, що дають змогу використовувати знання різних галузей мистецтвозна… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles